Hội thảo Khoa học và thực tiễn phát huy các giá trị văn hóa tâm linh

09:36 23/02/2023 127

Ngày 18/2 tại Thành Phố Huế Viện những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với Viện Lý học Phương Đông, Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam và Viện Kỷ lục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn tiếp tục phát huy các giá trị văn hoá tâm linh Thực trạng những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới”.

Ngày 18/2 tại Thành Phố Huế Viện những vấn đề phát triển (VIDS) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với Viện Lý học Phương Đông, Viện nghiên cứu và phát triển Đạo Mẫu Việt Nam và Viện Kỷ lục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học và thực tiễn tiếp tục phát huy các giá trị văn hoá tâm linh Thực trạng những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Click link để xem video clip:

Hội thảo Khoa học và thực tiễn phát huy các giá trị văn hóa tâm linh

 

Thực hiện: Trường Nhật

Tags

Đối tác & khách hàng