"Bộ Chính Trị quyết định xây dựng đề án phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" (*)

09:10 03/03/2020 373

Sáng 2/3, Ban chỉ đạo 218 của Ban Chấp hành Trung ương đã phối hợp với Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức hội nghị nghe báo cáo  xây dựng đề án "Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự hội nghị có:

- Ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo-Chủ trì Hội nghị;

- Ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo;

- Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

- TS Lê Ngọc Dũng- Ủy viên Uỷ Ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Uỷ viên hội đồng tư vấn kinh tế TW tham dự hội nghị.

- Cùng lãnh đạo các bộ, văn phòng Trung ương Đảng, các uỷ ban của Quốc hội là thành viên ban chỉ đạo 218 của Trung ương và Tập thể Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo phóng viên cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương dự hội nghị và đưa tin

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ: qua đánh giá vai trò, vị trí chiến lược, tầm quan trọng của Thanh Hoá trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của đất nước cũng như những thành tựu nổi bật Thanh Hoá đã đạt được, các tiềm năng, thế mạnh nổi trội của Thanh Hoá,Bộ Chính trị quyết định xây dựng đề án phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để trên cơ sở đó có thể ban hành Nghị quyết giúp Thanh Hóa có được những định hướng chiến lược, khai thác hết tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người, có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, đưa Thanh Hoá trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ và cả nước. Đây cũng là mong muốn, khát khao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đặt quyết tâm chính trị hoàn thiện đề án trong tháng 5/2020, trước khi Thanh Hoá tiến hành đại hội Đảng bộ tỉnh, để Thanh Hoá lấy căn cứ đưa vào báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Thời gian rất gấp rút, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Ban chỉ đạo mà nòng cốt là vai trò của tỉnh Thanh Hoá và các Bộ, ngành Trung ương trong Tổ biên tập để xây dựng được một đề án thật sự có tầm nhìn chiến lược, quan điểm mục tiêu rõ ràng, hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi và có tính đột phá cao, trong đó nhóm giải pháp về thể chế có tính chất quyết định, là cơ sở để Bộ Chính trị có thể ban hành Nghị quyết trong tháng 6/2020, giúp Thanh Hoá huy động được nguồn lực vật chất và con người để cùng cả nước hiện thực hoá được các tầm nhìn, mục tiêu đã đề ra. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo tập trung làm rõ Kế hoạch xây dựng đề án; Phân công các thành viên;Dự thảo đề cương báo cáo tổng quát; Dự thảo đề cương báo cáo của các ban, bộ, ngành; cử các đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, trách nhiệm tham gia tổ biên tập để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo các Ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương đối với Thanh Hoá, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quyết định xây dựng Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo ban, sở ngành, địa phương xây dựng, tổng hợp báo cáo. Tỉnh cũng sẽ tổ chức xin ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các viện nghiên cứu lớn của Trung ương, các nhà nghiên cứu, các cán bộ nguyên lãnh đạo tỉnh, đội ngũ trí thức của tỉnh, các đơn vị tư vấn, chuyên gia quốc tế và đội ngũ doanh nhân để hoàn chỉnh đề án gửi tổ biên tập và các thành viên ban chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương để Thanh Hoá xây dựng Đề án đạt chất lượng tốt nhất, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết hỗ trợ Thanh Hóa bứt phá.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã công bố Quyết định 218 ngày 14-1-2020 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”,  báo cáo công tác chuẩn bị và triển khai Đề án từ khi có thông báo của Văn phòng Trung ương Đảng đến nay.

Các ý kiến tại hội nghị đã tập trung phân tích và thảo luận về Kế hoạch xây dựng Đề án, Đề cương Đề án, phân công thành viên Ban Chỉ đạo và một số nội dung và các phương pháp nghiên cứu, xây dựng đề án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao về sự chuẩn bị nghiêm túc và có trách nhiệm của tỉnh Thanh Hóa và sự tham gia tích cực của các bộ, ngành liên quan cho buổi làm việc. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện mọi tiềm năng, thế mạnh của Thanh Hóa, Bộ Chính trị nhận thấy Thanh Hóa có điều kiện vươn lên phát triển mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực không chỉ để phát triển cho khu vực Bắc Trung Bộ, miền trung và có tác động lan tỏa cho cả nước, mà còn góp phần quan trọng đảm bảo quốc phòng, an ninh, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế.Nhằm giúp Thanh Hóa khai thác mọi tiềm năng, lợi thế để có bước phát triển đột phá trong giai đoạn tới, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan Thường trực, phối hợp với Tỉnh Thanh Hóa, các cơ quan ban ngành xây dựng đề án, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển Thanh Hóađến năm 2030, tầm nhìn năm 2045.

                                                                                      Toàn cảnh hội nghị

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu trong quá trình xây dựng Đề án cần các thành viên BCĐ và tổ biên tập cùng với tỉnh Thanh Hóa cần bám sát các Nghị quyết của Trung ương, dự thảo báo cáo Chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết đại hội Đảng bộ Tỉnh qua các thời kỳ; phải đánh giá sâu sắc và toàn diện về thực trạng phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong 10 năm gần đây, trong hơn 30 năm đổi mới, và đặt Thanh Hoá trong tương quan phát triển chung của cả nước để đánh giá cho sát. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ: Trọng tâm của đề án và nghị quyết là tạo được cho Thanh Hóa thể chế, cơ chế chính sách, bộ máy và cách thức tổ chức hệ thống chính trị sao cho thông thoáng nhất, tạo ra các nguồn lực đột phá cho Thanh Hóa phát triển, trên tinh thần Thanh Hóa vì cả nước và cả nước vì Thanh Hóa./.

(*) trích: Phát biểu khai mạc của Đồng chí Nguyễn Văn Bình-Ủy viên Bộ Chính trị-Bí Thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo 218 Trung ương.

vgja.com.vn

Tags

Đối tác & khách hàng