Đã thành lập: VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

20:14 06/03/2023 732

Trong những năm gần đây cùng với cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0), chuyển đổi số (Digital Transfomation) là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất, đặc biệt là chuyển đổi số cho các doanh nghiệp. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023. Triển khai Quyết định của Chính phủ, được sự cho phép của Bộ khoa học và Công nghệ giấy phép số A-2552 ngày 17/01/2023, Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam sẽ ra mắt Viện Ứng dụng Cộng nghệ và Chuyển đổi số trên mọi phương diện, tạo ra những cơ hội, và giá trị mới đúng với chủ đề “Công nghệ chuyển đổi số, giá trị vượt thời gian”.

BỘ KHOA HỌC VÀ CỔNG NGHỆ

CHỬNG NHẬN

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ:

VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Tên viết bằng tiếng nước ngoài:

Institute of Technology Application and Digital Transformation

Tên viết tắt bằng tiếng nưóc ngoài: ITDT

Trụ sở chính:

BT08, Ngõ 180, đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tồng số vốn: 2.000.000.000 đồng

Cơ quan quyết định thành lập:

Hội Nghệ nhản và Thương hiệu Việt Nam Quyết định số: 056/QĐ-VATA ngày 28/7/2022

Cơ quan quán lý trực tiếp:

Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam

Người đứng đầu tổ chức:

Họ và tên: Lê Doãn Hợp

CCCD số: 040051000308

Nơi cấp: Cục Cành sát Quản lý hành chính về trật tự hội

Ngày cấp: 07/11/2021

SÓ ĐĂNG KÝ: A - 2552

Hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

  • Nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài, chương trình vcông nghệ thông tin, công nghệ số và các phần mềm ứng dụng trong các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, thương mại và dịch vụ.
  • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số phục vụ hoạt động của Hội; Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.
  • Hợp tác nghiên cứu với các tồ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Viện.

(Đối với những lĩnh vực hoạt động có điều kiện theo quy định của pháp luật tnrớc khi thực hiện phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 nảm 2023

KT BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(ĐÃ KÝ)

Lê Xuân Định

TS.Lê Doãn Hợp-Nguyên Bộ trưởng Bộ văn hoá Thông tin (bên trái)-Giữ chức vụ Viện trưởng.

TS.Lê Doãn Hợp-Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông (bên trái)-Giữ chức vụ Viện trưởng.  TS. Lê Ngọc Dũng, Uỷ viên Uỷ ban TWMT Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam trao quyết định.

Ông Hoàng Văn Mai- Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Các Phó Viện Trưởng Viện ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Các Phó Viện Trưởng Viện ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

 

Thực Hiện: VGJA.

Tags

Đối tác & khách hàng