Quỹ Thương Hiệu Việt - Hội tụ những tấm lòng nhân ái

16:27 13/04/2019 1943

Đi làm từ thiện là gieo động lực cho những người bất hạnh vượt qua hoàn cảnh. Đời người ai cũng có lúc thế này thế kia, có những lúc tưởng như bước vào đường cùng quẫn của nghèo khó, đau khổ và bệnh tật.

Đi làm từ thiện là gieo động lực cho những người bất hạnh vượt qua hoàn cảnh. Đời người ai cũng có lúc thế này thế kia, có những lúc tưởng như bước vào đường cùng quẫn của nghèo khó, đau khổ và bệnh tật. Việc ta giúp đỡ họ, trong vài trường hợp khiến họ có niềm tin hơn vào cuộc sống, thấy ấm áp hơn khi có sự chia sẻ cộng đồng từ đó thay đổi bản thân.

Nếu tất cả chúng ta hiểu rỏ về ý nghĩa Từ Thiện và mục đích của việc Từ Thiện hướng đến kết quả chân thật của việc làm này, thì chúng ta đã sẽ và hảy làm bằng một tấm lòng phụng sự chân thật với tất cả tâm nhu nhuyến, chân thành, yêu thương từ ý nghĩ, hành động và lời nói của mình.......
Kết quả sẽ chuyển đổi vận mệnh và thay đổi cuộc đời của chúng ta.

Tags

Đối tác & khách hàng